Мемуары Адама Багдановіча

Што выразала савецкая цэнзура з мемуараў Адама Багдановіча аб Горкім

138
(абноўлена 23:35 28.03.2018)
Успаміны пра ніжагародскі перыяд жыцця Багдановіча ляглі ў аснову яго мемуараў аб Горкім, якія будуць перавыдадзеныя без купюр да юбілея рускага пісьменніка - 28 сакавіка адзначаецца 150-годдзе Максіма Горкага.

У Мінску ў літаратурным музеі Максіма Багдановіча захоўваецца мноства дакументаў і матэрыялаў бацькі беларускага паэта, якія праліваюць святло на сяброўскія адносіны Адама Багдановіча з сям'ёй Максіма Горкага. Карэспандэнт Sputnik даведаўся з чарнавікоў бацькі Максіма Багдановіча, што не прайшло скрозь сіта савецкай цэнзуры.

Некаторых радкоў мне душэўна шкада

У музеі захоўваюцца ўнікальныя ўспаміны Адама Багдановіча: рукапісы пра Максіма Горкага, чарнавыя накіды, а таксама машынапісныя тэксты пра рускага класіка.

"Акрамя гэтага, ёсць машынапіс "Максім Горкі і Фёдар Шаляпін у Ніжнім Ноўгарадзе", аўтарам якога таксама з'яўляецца Адам Багдановіч", — расказала карэспандэнту Sputnik вядучы навуковы супрацоўнік музея імя М. Багдановіча Ірына Мышкавец.

Ведущий научный сотрудник музея имени М. Богдановича Ирина Мышковец
© Sputnik Станислав Андросик
Вядучы навуковы супрацоўнік музея імя М. Багдановіча Ірына Мышкавец

Усе гэтыя запісы былі зробленыя этнографам у 30-я гады ў Яраслаўлі. Успаміны Адама Багдановіча былі ўключаны ў зборнік, прысвечаны Максіму Горкаму, які быў выдадзены ў 1937 годзе.

Аднак да гэтага дня не быў выдадзены сам чарнавы рукапіс успамінаў. Кажучы на ​​прафесійным слэнгу архіварыусаў, зараз ідзе толькі этап "расчыткі" тэксту, то бок спецыялісты даследуюць рукапісны тэкст і пераводзяць яго ў фармат электроннага тэксту.

"Мы пакуль не давялі работу да канца. Канчатковыя высновы рабіць яшчэ рана, але ўжо тая частка, якую мы "расчыталі" і параўналі з апублікаваным тэкстам, паказвае, што ёсць істотныя адрозненні", — прызнаецца Ірына Мышкавец.

Паводле яе слоў, яны датычацца філасофіі, ідэалогіі і фактаў з асабістага жыцця сям'і Максіма Горкага. У лістах Кацярыне Пешкавай, жонцы пісьменніка, Адам Багдановіч наракае на тое, як цэнзуравалі тэкст мемуараў у часопісе "Літаратурная спадчына", які выдаваў зборнік успамінаў пра Максіма Горкага.

Адам Богданович и Максим Горький (в центре) с семьями
© Sputnik Станислав Андросик
Адам Багдановіч і Максім Горкі (у цэнтры) з сем"ямі

"Як яны кепска мяне надрукавалі, асабліва дзве першыя главы! Не толькі бязбожна скарацілі, але, што горш, некаторыя месцы перарабілі, прыпісаўшы мне тое, чаго я не казаў. А ўвогуле скарацілі дакладна на цэлую трэць. Давядзецца лаяцца, але справы не паправіш. Некаторых радкоў мне душэўна шкада", — скардзіцца Адам Багдановіч у лісце Пешкавай.

Горкім клікалі бацьку Максіма

Падобныя прызнанні заахвоцілі даследчыкаў параўнаць рукапісны тэкст "Успамінаў пра Максіма Горкага" і змест зборніка, які пабачыў свет у 30-х гг.

"Успаміны Адама Багдановіча не ўключаюцца ў схему ідэалогіі савецкай дзяржавы, якая існавала ў той час", — сказала Ірына Мышкавец.

У такім фрагменце успамінаў, як "Лёгка ўявіць сабе — які жудасны след пакінула ў душы ўразлівага дзіцяці гэтая дантаўскага стылю карціна", былі выразаныя словы пра Дантэ.

На думку спецыяліста, гэтыя радкі былі прысвечаны ўспамінам Максіма Горкага пра тое, як ён у пяцігадовым узросце прысутнічаў на пахаванні свайго бацькі. Вобразныя выразы неміласэрна выразаліся з мемуараў.

Такія словы Багдановіча, як "Дык бацька праслаўляецца ў сыне, а сын стаў сусветна вядомым пад выпадковай мянушкай бацькі. Горкі зацямніў радавое імя, і ў гэтым ёсць нешта кранальнае", і зусім цалкам былі цэнзураваныя.

Русский писатель и общественный деятель, основоположник литературы социалистического реализма, публицист Максим Горький (1868-1936)
© Sputnik
Рускі пісьменнік і грамадскі дзеяч, заснавальнік літаратуры сацыялістычнага рэалізму, публіцыст Максім Горкі (1868-1936)

Савецкія рэдактары зыходзілі з таго, што псеўданім вялікага пісьменніка быў узяты, каб падкрэсліць бядотнае становішча і сваё, і ўсяго народа. Так, гісторыя з мянушкай бацькі Максіма Горкага была выразана.

Горкі чытаў услых Кнігу Ёва

У тую пару ішла актыўная барацьба з царквой, і радкі, якія маглі трактавацца як рэлігійныя, былі выразаныя з тэксту Адама Багдановіча.

Успаміны пазбавіліся цэлага фрагмента тэксту: "У першыя дні нашага знаёмства мы як раз чыталі Кнігу Ёва (ініцыятыва належала яму і чытаў ён) і захапляліся яе паэтычнымі прыгажосцямі, своеасаблівасцю пабудовы прамовы і смелай пастаноўкай пытання рубам — адкуль у жыцці зло і пакуты; і ўслед затым чыталі ўрыўкі з "Сутты Ніпаты" і іншых будыйскіх паданняў (ініцыятыва належала таксама яму) і таксама захапляліся глыбакадумнасцю і прыгажосцю апавядання".

Ірына Мышкавец распавяла, што з мемуараў былі і далей па тэксце цалкам выдалены ўсе згадкі пра Кнігу Ёва і фрагменты вершаў.

В литературном музее Максима Богдановича хранится множество документов и материалов отца белорусского поэта
© Sputnik Станислав Андросик
У літаратурным музеі Максіма Багдановіча захоўваецца мноства дакументаў і матэрыялаў бацькі беларускага паэта

Савецкія цэнзары не толькі проста выдалялі асобныя словы або фрагменты ўспамінаў — яны не грэбавалі ўносіць свае праўкі, якія змяняюць сэнс сказаў цалкам.

Багдановіч апісваў сваё бачанне творчасці пісьменніка такімі словамі "Абуральная супярэчнасць: з аднаго боку, няма духу вышэй чалавечага, а, з другога, паўсюль чалавек цягне сваё жыццё ў пакутах, і барацьбе, і ў глыбокім прыніжэнні".

Рэдактары палічылі, што пасля слова "паўсюль" перад словам "чалавек" абавязкова варта дадаць "дзе пануюць капіталістычныя адносіны".

В музее хранятся уникальные воспоминания Адама Богдановича, текст которых подвергся цензуре
© Sputnik Станислав Андросик
У музеі захоўваюцца ўнікальныя ўспаміны Адама Багдановіча, тэкст якіх падвергнуўся цэнзуры

Даследчыкі звярнулі ўвагу, што ў Адама Багдановіча часта па тэксце сустракаецца слова "душа", і ў канчатковым тэксце гэтага слова ўжо няма. Замест яго па тэксце устаўленыя: "розумы", "лепшыя розумы чалавецтва" і "свядомасць".

Характар ​​ушкуйніка

Апісваючы характар ​​Максіма Горкага ў мемуарах, выкарыстоўваецца такі выраз: "Па ўласцівасцях сваёй шырокай і прытым баявой натуры, старадаўняга, мабыць, ушкуйніцкага тыпу, пры наяўнасці маральнай гідлівасці, ён не паддаўся ўплыву пахабнага мяшчанскага асяроддзя, якое затупляе пачуцці і ўсыпляе сумленне, з яго дробным, назойлівым і ўчэплівым злом".

"Ушкуйнікамі называлі разбойнікаў, якія зараблялі ў Паволжы. Вядома, гэта ніяк не вязалася з вобразам савецкага пісьменніка, і гэта было прыбрана", — патлумачыла логіку рэдактараў Ірына Мышкавец.

Ля самых вытокаў славы

Адам Багдановіч пачаў запісваць свае ўспаміны пра Горкага яшчэ ў самым пачатку 30-х гадоў. Таму, што ён ужо тады разумеў, якое месца займае творчасць пісьменніка ў сістэме дзяржаўных каштоўнасцяў.

Пры гэтым у Багдановіча было разуменне каштоўнасці сваіх мемуараў, бо яны тычыліся самых вытокаў папулярнасці Максіма Горкага як пісьменніка.

"У 1896 годзе Багдановіч пераехаў у Ніжні Ноўгарад і там пазнаёміўся з Максімам Горкім. Цесныя адносіны яны падтрымлівалі аж да 1904 года. Адам Ягоравіч часта бываў у гасцях у сям'і Горкага і сябраваў з іх асяроддзем", — распавяла Ірына Мышкавец.

У той час Максім Горкі быў толькі ў пачатку свайго літаратурнага шляху да вяршыняў. Калі ў 1901 годзе сям'я Горкага з'язджала на цягніку ў Крым, адзіным, хто праважаў, быў Багдановіч.

Фотография Адама Богдановича с дарственной подписью
© Sputnik Станислав Андросик
Фотаздымак Адама Багдановіча з даравальным подпісам

"Калі ён прыводзіць успаміны пра другую паездку, то там гаворыцца пра натоўпы жалобнікаў, пра паліцэйскіх, якія выбудоўвалі ачапленне, і так суправаджаўся ўвесь шлях Горкага ў Крым", — адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік.

Паводле слоў спецыяліста, цяпер "расчытаная" трэць рукапісы Адама Багдановіча аб Горкім, але тэндэнцыя, якая характарызуе савецкую цэнзуру, ужо выразна прасочваецца. У тэксце было вычышчана ўсё, што не падпадае пад логіку савецкай ідэалогіі той эпохі.

У кастрычніку гэтага года выйдзе выданне "Горкі і Багдановічы", якое аб'яднае архіўныя дакументы з музеяў Масквы і Мінска. Кніга выйдзе пад эгідай Пастаяннага Камітэта Саюзнай дзяржавы і прымеркавана да 150-гадовага юбілею класіка рускай літаратуры.

138
Тэги:
мемуары, савецкая цэнзура, Літаратурны музей Максіма Багдановіча, Адам Багдановіч, Максім Горкі, Мінск, Беларусь
Бернардынскі кляштар у Нясвіжы

430-гадовы манастыр бернардзінцаў у Нясвіжы прадалі за 10 долараў

16
(абноўлена 15:35 26.10.2020)
Першапачаткова старадаўні аб'ект ацанілі ў некалькі дзясяткаў тысяч долараў, аднак пакупнікоў не знайшлося.

МІНСК, 26 кас - Sputnik. У Нясвіжы прадалі былы корпус кляштара бернардзінцаў, які захаваўся з XVI-га стагоддзя. Ён тройчы выстаўляўся на аўкцыён. У рэшце рэшт кошт пытання склаў адну базавую велічыню (27 рублёў), распавялі Sputnik у Нясвіжскім райвыканкаме.

"На днях мясцовы інвестар набыў аб'ект, у панядзелак мы выдалі яму рашэнне на праектаванне дадзенага будынка. Новы ўласнік плануе стварыць там музей каменных абразоў. Работы ў хуткім часе пачнуцца", - праінфармаваў Sputnik намеснік старшыні райвыканкама Міхаіл Афанасік.

Паводле яго слоў, будынак мае статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Плошча былой святыні складае 1381 кв.м., у трохпавярховым будынку ёсць электрычнасць, ацяпленне, каналізацыя і вада. Манастыр размяшчаецца ў цэнтры горада па суседстве з фарным касцёлам і уваходам у Нясвіжскі палацава-паркавы комплекс.

Новага гаспадара для будынка шукалі некалькі гадоў, электронныя таргі праводзіліся тройчы. Першапачаткова манастыр хацелі прадаць за 126 тысяч долараў, затым кошт знізілі да 70 тысяч. У рэшце рэшт, планка апусцілася да адной базавай, аб'ект набыў адзіны пакупнік - мясцовы інвестар.

Манахі-бернардзінцы пабудавалі манастыр у 1589 годзе. У 1864-м царскія ўлады скасавалі яго і сталі выкарыстоўваць як храм. У 1900-х тут былі ваенныя казармы, з 1956 па 2002 год тут знаходзіўся штаб навучальнага палка сувязі.

Чытайце таксама:

16
Тэги:
Нясвіж
(0:00 / .00Mb / )

Паўфінал чацвёртага сезона "Ты супер!" - відэа

7
(абноўлена 10:01 26.10.2020)
Папулярны музычны праект "Ты супер!" праводзяць сумесна тэлеканал НТБ і Міжнароднае агенцтва і радыё Sputnik. Глядзіце на відэа паўфінал вакальнага конкурсу.

У цяперашнім сезоне "Ты супер!" удзельнічаюць новыя выканаўцы і фіналісты мінулых сезонаў. Усяго ў конкурсе бяруць удзел 58 дзяцей з Расіі, Грузіі, Азербайджана, Абхазіі, Кыргызстана, Беларусі, Эстоніі, Украіны і Малдовы.

У журы праекта - вядомыя расійскія зоркі: Дыяна Арбеніна, Аляксей Вараб'ёў, спявачка Ёлка і кампазітар Ігар Крутой.

Нагадаем, у першым выпуску шоу прыняла ўдзел беларуска Даша Чарнова, якая да гэтага два разы прымала ўдзел у конкурсе. Адораная выканаўца распавяла і пра тое, як складаецца яе творчая кар'ера.

Міжнародны вакальны праект для дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, "Ты супер!" праводзяць тэлеканал НТБ сумесна з Міжнародным інфармацыйным агенцтвам і радыё Sputnik пры падтрымцы Міністэрства асветы РФ.

7
Тэги:
"Ты супер", НТБ (тэлеканал)
Аляксандр Васілевіч, партнёр рэкламнага агенцтва Vondel/Hepta

Удзельніку "круглага стала" з Лукашэнкам Васілевічу працягнулі арышт

0
(абноўлена 17:35 27.10.2020)
На дадзены момант пецярым з дванаццаці прысутных на сустрэчы з прэзідэнтам змякчылі меру пакарання або адмянілі зусім.

МІНСК, 27 кас - Sputnik. Сузаснавальніку рэдакцый беларускіх інтэрнэт-выданняў KYKY і The Village Аляксандру Васілевічу працягнулі тэрмін знаходжання ў СІЗА, піша ў сваім Facebook яго жонка Надзея Зелянкова.

"Аляксандр Васільевіч ужо два месяцы ў турме. Сёння яму працягнулі тэрмін затрымання яшчэ на месяц. Саша адчувае сябе выдатна, так паказалі па тэлевізары", - дзеліцца Зелянкова.

Васілевіч удзельнічаў у сустрэчы прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі з прадстаўнікамі апазіцыі краіны, якая прайшла 10 кастрычніка ў СІЗА КДБ. Акрамя яго з прэзідэнтам размаўлялі яшчэ 11 чалавек: незарэгістраваны кандыдат у прэзідэнты Віктар Бабарыка з сынам Эдуардам, члены Каардынацыйнага савета Лідзія Уласава і Максім Знак, дырэктар IT-кампаніі PandaDoc Дзмітрый Рабцэвіч, экс-супрацоўнікі "Белгазпрамбанка" Сяргей Дабралёт і Кірыл Бадзей, паліттэхнолаг Віталь Шкляраў, блогер Сяргей Ціханоўскі, адвакат Ілля Салей, а таксама прадпрымальнік Юры Васкрасенскі.

Васкрасенскі і Рабцэвіч сталі першым, каго адпусцілі з СІЗА КДБ. Пазней меру стрымання змянілі Іллі Салею і Наталлі Уласавай - іх адправілі пад хатні арышт, а затым для Уласавай яго адмянілі. З падпіскай аб нявыездзе выйшаў з "амерыканкі" Віталь Шкляраў.

Першы раз Аляксандра Васілевіча затрымалі на два тыдні 28 ліпеня. Тады ён і яшчэ дзесяць чалавек прыйшлі ў СІЗА КДБ, каб паручыцца за экс-банкіра Віктара Бабарыкі. Праз месяц Васілевіч быў выкліканы на допыт у Дэпартамент фінансавых расследаванняў Камітэта дзяржкантролю і зноў апынуўся пад вартай.

0
Тэги:
Арышт і затрыманне, КДБ РБ