Скарб

Зачараваныя скарбы і залаты боб на талерцы

123
(абноўлена 10:40 09.04.2019)
Як адшукаць схаваны скарб і чым перад гэтым падсілкавацца, распавядае этнограф Ларыса Мятлеўская.

Скарб - гэта і дзяржаўная або ўласная казна, і маёмасная сума, проста маёмасць або сховішча каштоўных рэчаў. Скарбы бываюць эканамічныя, сакральныя, ахвярныя і, вядома, духоўныя. Знайсці скарб і ў адначассе разбагацець - мара многіх летуценнікаў. Магчыма менавіта таму з даўніх часоў шукальнікі скарбаў не пераводзяцца.

Скарбы звычайныя і заклятыя

У неспакойныя часы каштоўнасці імкнуліся захаваць рознымі спосабамі. Іх хавалі ў склепе, у падпеччы, у гаспадарчых пабудовах, у калодзежах, на ўзвышшах, у курганах, на могілках, пад дрэвамі і камянямі, у вадзе, балоце і г.д. У тайніку хавалі грошы, упрыгожванні, каштоўную зброю, посуд, футра.

Згодна з народнымі перакананнямі, скарбы маглі быць звычайнымі, даступнымі кожнаму чалавеку, і заклятымі. Знайсці і авалодаць такім скарбам мог рэдкі шчаслівец, паколькі яго закопванне суправаджалася адмысловымі замовамі, веданне якіх і дазваляла іншаму чалавеку завалодаць скарбам. Так у адным з паданняў распавядаецца, як чалавек, які закопваў сваю маёмасць, павінны быў на завяршэнне сваёй працы стрэліць з ружжа і прамовіць: "Як гэты стрэл пачуўся далёка, так мае грошы апусціцеся глыбока"! Верылі, што пасля такіх дзеянняў скарб будзе надзейна абаронены.

Паводле народных уяўленняў, адлюстраваных у фальклоры, у заклятых скарбаў было сваё таямнічае жыццё. Лічылася, што чым больш капаць закляты скарб, тым глыбей ён будзе ўваходзіць у зямлю. Яго можна было заклясці на пэўны тэрмін, згодна з якім скарб мусіць хавацца і выходзіць на паверхню з пэўнай перыядычнасцю згодна з задуманай лічбай. Але каб авалодаць скарбам, часам ведання закляцця было мала. Трэба было дапамагчы сабе пэўнымі рэчамі. У ход ішлі лучына, запаленая з двух канцоў, залатыя рожкі змяінага цара, разрыў-трава, здабытая ў купальскую ноч, Папараць-кветка і інш. 

Купалье в Турове
© Sputnik Сергей Лескеть
У купальскую ноч можна адшукаць зачараваны скарб

Калі шукалі заклятыя скарбы

У народзе верылі, што пасля свята Пакрова, калі зямля пакрываецца снегам, Бог "пячатае, замыкае" зямлю, і ўжо ніхто не можа знайсці скарб да самай вясны, да свята Благавешчання, пасля якога зноў дазвалялася капаць зямлю.

Згодна з народнымі ўяўленнямі, найбольш верагодна адшукаць такія скарбы ў Купальскую ноч, калі каштоўнасці выходзяць на паверхню "купацца", на свята Ушэсце і на Радаўніцу з дапамогай нябожчыкаў, якія быццам могуць падказаць, дзе шукаць скарб, калі прыйсці на могілкі зранку.

Як вызначалі месца, дзе захаваны скарб? Верылі, што над зачараванымі скарбамі гараць агні, падымаецца дым, чутны стрэлы. Па колеру агнёў меркавалі аб каштоўнасці схаванага. Чырвоныя агенчыкі - золата, сінія – срэбра. Пра гэтую з'яву ў народзе казалі, што гэта грошы цвітуць і просяцца, каб іх выкапалі, паколькі цяжка марна ляжаць у сырой зямельцы.

Огонь, архивное фото
© CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Па павер"і, над зачараванымі скарбамі гараць агні, падымаецца дым, чутны стрэлы

Як пазнаць што перад шукальнікам скарб? Паводле паверя'ў скарбы маглі з'яўляцца ў выглядзе:

  • дзіцяці, старых дзеда і бабы, дзяўчын або жанчын у чорным або белым адзенні, чырвонай хустцы;
  • авечкі, барана, казы, каня, ката, сабакі, дзікіх звяроў незвычайных колераў;
  • клубка, каменю з надпісам і інш.

Нялёгка падступіцца да заклятага скарбу. Паводле народных вераванняў скарбы ахоўваюць дрэвы, вада, камень, гара ці розныя нячысцікі, прадстаўнікі ніжэйшай міфалогіі: Кладнік, Лесавік, Пушчавік, Купальскі дзядок, Палявік, чорт і Хут. Але калі пашанцавала і скарб з нейкіх прычын паказаўся шчасліўцу, то гэта заўсёды рэбус, загадка, якую неабходна вырашыць.

Скарбы можа пільнаваць нячыстая сіла
© Sputnik Ларыса Мятлеўская
Скарбы можа пільнаваць нячыстая сіла

Легенды і паданні распавядаюць, што такая справа па сілах толькі людзям якім, уласцівы смеласць, рашучасць, кемлівасць, а слабакі застаюцца ні з чым. Яскравы прыклад таму - наступныя паданні, пераказаныя Уладзімірам Ягоўдзікам.

Дзяўчына з замчышча

"У нашай рэчцы, што цячэ каля старадаўняга замчышча, людзі часта знаходзяць залатыя і срэбраныя грошы. А на вяршыні замчышча ўночы можна ўбачыць таямнічыя белыя і чырвоныя агенчыкі. Кажуць, гэта дае пра сябе знаць зачараваны скарб.

Аднойчы ўлетку хлопцы прыгналі сюды на начлег коней. Пад раніцу, калі зусім дагарэла вогнішча, да іх невядома скуль падышла прыгожая дзяўчына з грабеньчыкам у руцэ і давай прасіць:

- Расчашыце мяне!..

Але начлежнікі так перапалохаліся, што ўсе да аднаго паўцякалі ад прыгажуні. Бывалыя людзі пасля казалі, што гэта ім, дурням, зачараваны скарб прасіўся ў рукі, але яны адмовіліся ад незлічонага багацця".

Як скарб з-пад печы выходзіў

Падарожны чалавек папрасіўся пераначаваць ў пустой хаце, дзе гаспадароў палохала здань барана, які быццам бы вылазіў па начах з-пад печы.

"Зайшоў падарожны ў хату. Запаліў лучыну, а сам на цёплую печ залез... І толькі певень адкукарэкаў поўнач, як пад печчу хтосці заварушыўся і пагрозліва загукаў: 

- Выйду, выйду!

У падарожнага валасы сталі дыбам – ён жа ў хаце адзін быў. Але як чалавек бывалы, не разгубіўся. Схапіў ладны кій ды кажа:

- Ну, то выходзь!

Адно так вымавіў – лезе да яго вялізны страшны баран. Не доўга думаючы, уперыў падарожны рагача па лабаціне. Раптам чуе – штосці зазвінела. Запаліў лучыну, а замест барана – горба золата ляжыць. 

Набраў падарожны колькі мог панесці сабе золата, астатняе гаспадару пакінуў".

Каму належыць знойдзены скарб

У гэтым паданні адлюстравана звычаёвае права часоў ВКЛ, калі паводле Статута 1566 году знойдзены на сваёй зямлі манетны скарб належаў таму, хто яго знайшоў. Знойдзены на чужой зямлі дзяліўся пароўну паміж земляўладальнікам і тым, хто знайшоў. У Статуце запісана так: "Клад, сокровіще. Калі б лучыла каму знайсьці ў зямлі які скарб, грошы, золата, тагды маець таму скарб быці". (Стт. 373)

На Беларусі выяўлена і апісана больш за 1100 манетных скарбаў з антычных часоў да ХХ ст. Цяпер усе скарбы належаць дзяржаве, а хто знайшоў, таму сплочваюць чвэрць ацэначнага кошту скарбу.

Практычныя парады аб тым, як захаваць усялякую рухомую маёмасць у зямлі доўгі час, знаходзім у літаратурных крыніцах пачатку ХІХ ст. У "Літоўскай гаспадыні" Ганна Цюндзявіцкая навучае: "У 1812 годзе, калі шмат сем'яў страціла ўвесь свой набытак у выніку рабавання, наш скарб збярогся ў зямлі да вясны і быў ніколькі не пашкоджаны: ні ад вільгаці, ні ад молі".

Ямы яна раіла капаць або ў сухім пясчаным месцы на ўзгорку, або ў гліне. Пяшчаную з сярэдзіны абкладвалі бяростай, карой і лубам і, насыпаўшы туды сухога жыта, ставілі туды скрыні з бялізнай, вопраткай і футрам так, каб посуд не датыкаўся да зямлі. Жыта ўсмоктвала вільгаць, не дапускаючы яе да рэчаў, якія гэткім чынам маглі захоўвацца без пашкоджання больш за год. Добра высушаную перад пакаваннем вопратку перасыпалі сухім хмелем, камфарай і перцам. Гліняныя ямы загартоўвалі агнём і накрывалі дахам.

Сапраўдны беларуски скарб

Дарэмныя грошы як лёгка здабываюцца, так лёгка і сыходзяць, а народная мудрасць ўсё ж павучае, што самы каштоўны скарб - гэта калі паміж людзмі лад. Сапраўдным скарбам з'яўляюцца смачныя стравы нашай кухні. Працягваецца пост, і я прапаную вам рэцэпт смачнай поснай стравы.

Боб пражаны з цыбуляй

  • боб - 1 шклянка
  • цыбуля 1-2 шт.
  • алей, соль

Замачыць зерне бобу на ноч, адварыць да мяккасці, пакрышыць цыбулю і пасмажыць да паўгатовасці на разагрэтай патэльні, усыпаць пачышчаны ад абалонкі боб і смажыць разам да ўтварэння залацістай скарынкі, пасаліць па смаку.

Свежыя бабы можна замарозіць, потым яны хутчэй зварацца
© CC0 / Pixabay / CarlStridsberg
Свежыя бабы можна замарозіць, потым яны хутчэй зварацца

Заўвага: сухі боб гатуецца вельмі доўга і яго лепей гатаваць у печы або мульціварцы. Боб -вельмі карысная расліна, ён ўтрымвае неабходны ў пост бялок. Для стравы таксама падыдуць маладыя, крыху недаспелыя зярняты, якія ўлетку былі замарожаныя ў лядоўні. Такі боб зварыцца хутка.

123
Тэги:
Скарб
Тэмы:
Спадчына: традыцыі і вераванні нашых продкаў (99)
Хэлоўінскі гарбуз

Вужалка і Баламуцень: якім беларускім нячысцікам можна апрануцца на Хэлоўін

195
(абноўлена 12:52 27.10.2020)
Хоць Хэлоўін – не ўласна беларускае і нават не славянскае свята, хто сказаў, што мясцовым нячысцікам забараняецца весяліцца на Дзень усіх святых?

Хэлоўін або Самайн - язычніцкае свята, якое сімвалізавала перамену пораў года, а з прыходам хрысціянства ператварылася ў разгул нечысці напярэдадні Дня ўсіх святых.

Традыцыя пераапранацца ў нечысць і, як бы сказалі беларусы, "калядаваць", выпрошваць салодкі пачастунак у суседзяў узнікла ў Амерыцы, але хутка была падхоплена і еўрапейскімі краінамі, а затым прыйшла і ў Беларусь. Звычайна моладзь абірае жахлівыя і добра вядомыя ўсім вобразы: шкілетаў, зомбі, упыроў і гэтак далей. Атрымліваецца, прынесці свята прынеслі, а мясцовую нечысць на яго не запрасілі.

Каб нашы нячысцікі, у большасці сваёй не злыя і нават карысныя не крыўдзіліся, глядзіце, якія вобразы з беларускай міфалогіі можна ўжыць пры падрыхтоўцы да вясёлага і жудаснага свята, а таксама чытайце парады стыліста.

Дэманічны кот

Варгін, або Варган – дэманічная істота, якая з'яўляецца ў вобразе ката. У народзе яго называюць кашачым каралём. Імя Варгін, верагодна, паходзіць з літоўскай мовы – ад varginti, што значыць "мучыць".

Булгакаўскі Бегемот тут можа адпачываць: беларускі Варган, пра якога пісалі Ян Баршчэўскі і Уладзімір Караткевіч – жудасная істота, якая сваім пекным выглядам падманвае даверлівых людзей. Так, Ян Баршчэўскі ў сваім апавяданні "Прыродны чараўнік і кот Варгін" сцвярджае, што гэты дэман сваім варкатаннем распладзіў у галаве жанчыны, нябыта ў гняздзе, атрутных ос.

Знешні выгляд Варгіна вельмі падманлівы
© CC0 / Pixabay / oblako3011
Знешні выгляд Варгіна вельмі падманлівы

У народзе сапраўды існуе павер'е, што чорныя каты, а асабліва сам іх цар, могуць сваім варкатаннем выклікаць з'яўленне ў галаве чалавека розных казурак – не толькі восаў, але і шэршняў, матылёў, праз якіх ён неўзабаве памрэ ў страшэнных пакутах. Дапамагчы тут мог толькі моцны чараўнік, які з дапамогай патаемнага слова выганяў Варгіна і ўсю яго світу.

Парада стыліста: Кот – ён кот і ёсць. Калі ў вас недзе заваляліся каціныя вушкі, дастаткова апрануцца ў чорнае, намаляваць вусы і прычапіць доўгі хвост. А каб падкрэсліць, што вы не звычайны кот – сябар ведзьмы, можна зрабіць са стужак або паперы восаў і дапоўніць імі свой вобраз. Тады ў сяброў абавязкова ўзнікне пытанне, і вы зможаце расказаці ім гісторыю свайго касцюма.

Не зусім Вадзяны

Баламутня не варта блытаць з Вадзяным, таму што гэта дух хутчэй гарэзлівы, чым злы, але і ад яго можна моцна пацярпець, калі не ведаць, як выратавацца. Жыхары беларускіх вёсак уяўлялі яго ў выглядзе высокага пузатага мужчыны з зялёнымі валасамі і барадой; нехта кажа, што твар у яго страшэнны, іншыя сцвярджаюць, што, наадварот, вельмі прыгожы, але ўсе згаджаюцца, што ёсць у ім нешта нечалавечае: ці то колер валасоў, ці то вочы – вялікія, блакітныя.

Баламуцень крадзе ў рыбакоў улоў і асабістыя рэчы, баламуціць ваду, распуджвае рыбу, круціць лодкі ў вірах. Выратавацца ад яго можна, падзяліўшыся ежай або ўловам – тады незласлівы дух адчэпіцца.

Баяцца яго варта толькі маладым прыгожым жанчынам, бо вельмі ён да іх ахвочы і кожны год шукае сябе новую "нявесту". Але, кажуць, нацешыўшыся, дзяўчыну ён адпускае дадому, а ў падарунак надзяляе яе магічным дарам: улюбёніца Баламутня ніколі не зможа патануць, нават калі пойдзе тапіцца.

Парада стыліста: Баламуцень – цалкам мужчынскі вобраз. Яго адметнай рысай з'яўляюцца доўгія зялёныя валасы, таму варта набыць парык і накладныя пасмы, каб не прыйшлося фарбаваць бараду і галаву зялёнкай. Парада хутчэй датычыцца паводзінаў: гэты вобраз падыдзе таму, хто хоча пазнаёміцца з дзяўчынай. Размову лёгка пачаць з прапановы зрабіць яе непатапляльнай.

Дачкі Вужынага Цара

Вужалкі, або Змяёўны – дачкі вядомага па творах Баршчэўскага і народных паданнях дачкі Вужынага Цара. Вужалкі могуць паўставаць як у чалавечым, так і ў змяіным абліччы, прычым пазнаць іх вельмі проста: дачкі цара любяць залатыя завушніцы, і калі ператвараюцца ў вужоў, у іх застаюцца жоўтыя плямачкі па абодвух баках галавы. 

Жоўтыя плямы на галаве вужа - нібы завушніцы
© CC0 / Pixabay / JarkkoManty
Жоўтыя плямы на галаве вужа - нібы завушніцы

У чалавечым абліччы Вужалкі часта апісваюцца як вельмі прыгожыя, зграбныя дзяўчыны з доўгімі валасамі, але замест ног у іх – змяіны хвост. Нягледзячы на гэты факт, шматлікія хлопцы марылі аб тым, каб сустрэць Вужалку, таму што лічылася: таму, хто спадабаецца ёй, яна адкрое, дзе ляжыць скарб.

Пакрыўдзіць нечым Вужалку – значыць, здабыць праклён на сябе і ўвесь свой род.

Парада стыліста: Гэты вобраз падыдзе дзяўчынам, якія любяць упрыгажэнні: смела чапляйце на сябе ўсё, што знойдзеце дома, можна яшчэ і ў сябровак пазычыць. Галоўнае, каб упрыгожанні былі ў адзінай колеравай гаме – лепш залатой - і падыходзілі адно да аднаго. "Змяіны хвост" выдатна сымітуюць легінсы з прынтам лускі, і не забудзьцеся распусціць валасы.

Жахлівая нявеста

Белая Баба – персанаж, які вельмі нагадвае папулярны ў заходняй культуры вобраз мёртвай нявесты. Завецца яна так таму, што з галавы да ног апранутая ў белае, а на галаве мае вэлюм, нібы сапраўды сабралася пад вянец. Фігурай яна нагадвае маладую дзяўчыну, але пад вэлюмам хавае твар старухі.

Уначы яна знянацку з'яўляецца перад людзьмі і пужае іх сваім страшэнным тварам. У народзе верылі, што той, хто ўбачыць гэты прывід, заручыцца са Смерцю – хутка памрэ.

Парада стыліста: Пераапрануцца ў Белую Бабу можа дзяўчына, якая не пабаіцца зрабіць "узроставы" грым. Эфекта маршчын можна дасягнуць з дапамогай сіліконы і зацямніць складкі ценямі. Не забудцеся пра вэлюм – галоўны атрыбут прывіда.

Пажадлівы пярэварацень

Зазоўка з'яўляецца ў выглядзе прыгожай жанчыны з доўгімі валасамі, якія, нібы плашч, ахутваюць яе прывабную постаць. У яе меладычны і пяшчотны голас, таму, калі Зазоўка заспявае, мінак можа заслухацца і, нават не бачачы яе, закахацца.

Лічыць Зазоўку злой ці не – складанае пытанне, таму што ніякай шкоды яна сама не робіць – наадварот, заманіўшы ў гушчар мужчыну, кахае яго, як ніякая зямная жанчына не змагла бы. Але не ўсякі вытрымлівае такой ласкі. Сваіх новых сяброў Зазоўка не ўтрымлівае, але калі мужчына вяртаецца дадому, звычайна ён ужо не можа забыцца на яе – так прыгожая чараўніца западае ў сэрца. Але двойчы Зазоўка нікога не прымае, таму шмат хто, не вытрымаўшы яе адмовы, ладзіць у лесе пятлю.

Лебедь-кликун на Лебедином озере
© Sputnik / Владимир Вяткин
Лічыцца, што Зазоўка можа ператварацца ў лебедзя

Лічыцца, што Зазоўка можа ператварацца ў лебедзя, нібыта так яна праводзіць зіму на возеры, якое не пакрываецца льдом, або ляціць з іншымі лебядзямі ў вырай (і там, напэўна, узгадваецца ў мясцовых легендах як суккуб).

Парада стыліста: Міфалогія сцвярджае, што Зазоўцы ўвогуле непатрэбнае адзенне, таму што ў яе доўгія і прыгожыя валасы. Але ў кастрычніку ўжо занадта халодна для таго, каб распранацца, таму падыдзе сукенка даўжынёю ў падлогу, а таксама накладныя пасмы або, зноў жа, парык. Упрыгожце вопратку і валасы пер'ем, каб вас не прынялі за Рапунцэль.

Белы крумкач

Працягваючы тэму птушак, можна ўзгадаць Крыжаціка. Гэта дух, які жыве на могілках, а з'явіцца ён там можа, калі крыж памерлага быў неяк пашкоджаны да памінак, якія рабілі на саракавы дзень пасля яго смерці.

Крыжацік сочыць за парадкам на могілках, вельмі не любіць грэшных і п'яных – на іх можа наляцець і нават паваліць у падрыхтаваную для пахавання яму. Прычым не баіцца ні крыжа, ні святой вады, ні малітвы, то бок увогуле не з'яўляецца злым духам.

Крест на кладбище, архивное фото
© CC0 / Pixabay / elianemey
Крумкачы часта жывуць на могілках

Крыжацік можа з'явіцца ў выглядзе сівога крумкача з чалавечымі вачамі, які звычайна сядзіць на крыжы і сочыць за наведвальнікамі могілак.

Парада стыліста: Апрануцца Крыжацікам можа як дзяўчына, так і хлопец. Каб стаць падобным да могілкавай птушкі, можна нарэзаць белую тканіну або паперу і прычапіць да рукавоў, каб атрымалася пер'е птушкі. Не лішняй будзе і маска – доўгая воранава дзюба.

Мёртвы стораж

Яшчэ адна істота, якая жыве на могілках – Чаргавы. Так называлі апошняга пакойніка, якога пахавалі на могілках. Лічылася, што яго дух сцеражэ пехаванне і абараняе вёску ад смерці.

Калі ж чарговае пахаванне здаралася вельмі хутка пасля апошняй смерці, гаворылі, што Чаргавы ляніўся і дрэнна пільнаваў. Лічылася, што Чаргавы таксама назірае, хто наведвае могілкі і прыбірае на іх – а калі чалавек занядбаў памяць сваіх продкаў, самому яму на тым свеце будзе дрэнна.

Убачыць Чаргавога жывыя не маглі, аднак былі ўпэўненыя, што ў руках ён трымае кій, як і сапраўдны стораж.

Парада стыліста: Чаргавы, па сутнасці, - той жа чалавек, якім быў пры жыцці. Не варта блытаць яго з зомбі або прывідам, таму адпаведны грым тут не падыдзе. Трэба ўспомніць, што хаваюць чалавека звычайна ў лепшым яго адзенні, таму падыдзе шыкоўны строй і крыху грыму, каб выглядаць трохі інфернальна. І, зразумела, кій, каб абараняцца ад шкоднікаў, або калатушка стоража таксама будуць дарэчы. 

195
Тэги:
Традыцыі і абрады, Хэлоўін
На беразе Бярэзіны знайшлі ўнікальны шлем

"Шлем Марзалюка" атрымаў статус гісторыка-культурнай каштоўнасці

22
(абноўлена 17:37 28.10.2020)
У красавіку мінулага года ў Бабруйску на беразе Бярэзіны знайшлі шлем X-XI стагоддзяў, які паспелі абвясціць шлемам полацкага князя Ізяслава. Што вядома пра артэфакт, разбіраўся Sputnik.

Нядаўна стала вядома, што ў кастрычніку на пасяджэнні Беларускага рэспубліканскага навукова-метадычнага савета было прынята рашэнне аб прысваенні шлему, знойдзенаму ў Бабруйску, статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці.

Адразу пасля таго, як у красавіку ў ходзе работ па паглыбленні дна ракі ў затоцы правага берага Бярэзіны, быў знойдзены сярэднявечны шлем, да вывучэння знаходкі падключыўся дэпутат і па шчаслівым збегу абставінаў археолаг Ігар Марзалюк.

Дзякуючы яго намаганням шлем быў перададзены кваліфікаваным спецыялістам на рэстаўрацыю ў Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Гісторыкі прыйшлі да высновы, што дадзены артэфакт з'яўляецца нічым іншым, як помнікам зброевага мастацтва Х-ХІ стагоддзяў.

Ігар Марзалюк выказаў здагадку, што гэты статусны прадмет належаў Ізяславу, сыну полацкай князёўны Рагнеды і кіеўскага князя Уладзіміра.

Шлем, пячатка і экспедыцыя

"Менавіта такія шлемы называлі залатымі. Такія шлемы належалі, як правіла, менавіта тым, хто кіраваў дружынай, як правіла, першым у бой ішоў князь.

Усё гэта дазваляе казаць, што гэта ўнікальная рэч, якая, безумоўна, належала чалавеку з высокім сацыяльным статусам", - тлумачыў Ігар Марзалюк.

Па версіі беларускіх гісторыкаў, шлем, знойдзены ў Бабруйску, быў зроблены ў Скандынавіі, а затым ужо прывезены ў Беларусь па старажытным гандлёвым шляху "з варагаў у грэкі".

Родапачынальнік дынастыі полацкіх князёў Ізяслаў памёр прыблізна на пачатку XI стагоддзя, але інфармацыі пра месца яго пахавання няма. Адзінай вядомай археалагічнай знаходкай, якая пэўна звязана з яго імем, з'яўляецца пячатка з надпісам князь Ізяслаў і горад Полацак. У 1954 годзе яна была знойдзена на раскопках у Ноўгарадзе. Цікава, што на пячатцы таксама намаляваны трызубец - радавы знак Рурыкавічаў.

Князь Ізяслаў вядомы не толькі як палітык, які здолеў аднавіць разбураны яго бацькам Полацк, але і як дзед Усяслава Чарадзея. Пры кіраванні апошняга ў горадзе быў узведзены Сафійскі сабор як сімвал магутнасці княства.

Погляд з Кіева на бабруйскі шлем

У сваю чаргу кандыдат гістарычных навук, выкладчык кафедры гісторыі Цэнтральнай і Усходняй Еўропы Кіеўскага нацыянальнага універсітэта Арцём Папакін распавёў, што знаходка сапраўды унікальная для Беларусі, але ні пра якую сенсацыі не можа ісці і гаворкі.

"Вось так ствараюцца міфы. Цудоўнай захаванасці шлем тыпу "Чорная Магіла" (курган пад Чарнігавам, які, на думку даследчыкаў, з'яўляецца помнікам эпохі вікінгаў - Sputnik), знойдзены ў Бярэзіне каля Бабруйска - адзіная знаходка такога тыпу на тэрыторыі Беларусі - "спрытным рухам рукі" ператварылася ў шлем Ізяслава Уладзіміравіча і адначасова ў сімвал беларускай дзяржаўнасці. Разам з тым агучылі няправільную колькасць шлемаў гэтага тыпу (ужо вядома больш за 40 цэлых і фрагментаў), недарэчна параўналі з "шапкай Манамаха" і прыпісалі аўтарства выраба скандынавам", - лічыць украінскі гісторык.

Паводле яго слоў, "ні пра якую прывязку да гістарычных асобаў гаворкі быць не можа. Гэтыя шлемы разам з арабскім срэбрам і іншымі рэчамі ўсходняга паходжання распаўсюджваліся ў Х стагоддзі ў многіх рэгіёнах ваенна-гандлёвай актыўнасці ўсходніх вікінгаў: у Ноўгарадзе, Сярэднім Падняпроўі, Прусіі і Вялікай Польшчы".

Спецыяліст па гісторыі зброі упэўнены, што бабруйскі шлем варта разглядаць у кантэксце такіх знаходак, як Брылеўскі скарб (знойдзены ў Барысаўскім раёне і адносіцца да IX стагоддзя і эпохі вікінгаў - Sputnik), месца яго знаходкі паказвае не на цэнтр княжацкай улады, а на гандлёвы і ваенны шлях па Дняпры да Балтыкі.

Рэха ўнікальнай знаходкі

У маі бягучага года непадалёк ад таго месца, дзе быў знойдзены адзіны ў Беларусі шлем тыпу "Чорная магіла", атрымалася знайсці меч эпохі высокага Сярэднявечча.

Средневековый меч найден в Бобруйске на берегу Березины
© Photo : Николай Силков
Сярэднявечны меч знойдзены ў Бабруйску на беразе Бярэзіны

"Гэты меч датуецца XI-XIII стагоддзямі і адносіцца да поствікінгскай эпохі. На дзяржальні захаваліся сляды серабрэння. Стан для археалагічнага артэфакта ў яго добры", - распавёў гісторык Мікалай Сілкоў.

У цэлым меч захаваўся амаль цалкам і толькі часткова згублена лязо. Гэта дазваляе яго датаваць і аднесці да пэўнага тыпу.

Пры гэтым ён удакладніў, што цяпер меч пры захаванасці каля 80% адсоткаў важыць прыблізна 1,2 кілаграма і мае даўжыню ў 70 сантыметраў. На жаль, нельга вызначыць дакладна, дзе быў выраблены меч.

"Меч трэба чысціць і рэстаўраваць, тады можна будзе вызначыць ўсё больш дакладна. Пакуль можна казаць толькі пра тое, што ён належаў або князю ці дружынніку. Простыя воіны ў гэты час былі ўзброены дзідай і сякерай", - падкрэсліў гісторык.

Знойдзеныя ў Бабруйску шлем і меч, могуць быць паміж сабой звязаныя, таму што маглі існаваць у адзін час. Абедзве знаходкі вельмі статутныя, але сур'ёзных доказаў гэтаму пакуль няма.

22
Тэги:
Бабруйск

Як маскоўскія будоўлі жывуць без беларусаў падчас пандэміі - відэа

0
(абноўлена 17:07 30.10.2020)
Падчас пандэміі не толькі мігрантам не хапала Масквы, але і Маскве - мігрантаў. Як расійская сталіца выжывае без рабочых рук, глядзіце на відэа.

З-за зачыненых межаў у Маскве ўтварыўся востры недахоп як будаўнікоў, так і кіроўцаў таксі і кур'ераў - звычайна гэтую працу ў большасці сваёй выконвалі працоўныя мігранты з краін СНД.

Да прыкладу на будоўлях, дзе як правіла 60% працоўных замежнікі, рэзка скараціўся прыток свежых кадраў. Сітуацыя ўскладнілася і хваляваннямі ў Беларусі - на адной з будпляцовак з 180 беларускіх фасадчыкаў засталося толькі 100.

Тым, хто зараз знаходзіцца на заробках у Маскве, пашанцавала - стаўкі на працоўныя прафесіі павысіліся.

Але больш за ўсё шанцуе кур'ерам - ім працы дадалося, а штат пастаянна павялічваецца. На час самаізаляцыі кур'ерам нават зрабілі бонус - пропуску для руху па Маскве.

Аб поўнай замене мігрантаў на расіян у будаўніцтве і абслугоўванні гаворкі не ідзе - межы рана ці позна адкрыюцца, і ў сталіцу хлыне новая працоўная сіла.

0
Тэги:
Масква